Organizátor

Organizátor 2017-10-11T12:55:37+00:00

Hlavný organizátor:

  • Hlavným organizátorom Textile Art of Today je Trienále textilu bez hraníc, občianske združenie

Spoluorganizátori 2018 – 2020: