Organizátor

Organizátor2018-10-04T14:40:38+02:00

Hlavný organizátor:

  • Hlavným organizátorom Textile Art of Today je Trienále textilu bez hraníc, občianske združenie

Spoluorganizátori 2018 – 2020:

Partners 2018 – 2020: