Martina Chudá. Lebo sa pýta – o čom je krása?

To video má 17:30 min., čo je v dnešnom klipovitom svete poriadne sústo. Bol som však pripravený vydržať a urobil som dobre. Umenie predsa potrebuje aj dlhšiu trať na vnímanie, i keď je pravda, že daná performance sa nazýva Urgency – Naliehavosť. Martina Chudá sa ako performerka v tomto videu zaodela do bezpohlavného overalu. Pôsobila ako mimozemšťan, ktorý prišiel medzi ľudí urobiť sondu do ich aktuálneho vnímania a citlivosti. Autorka sa na začiatku postavila na váhu a tá ukázala 57,7 kg. Vedľa v prepravke bolo nachystané mäso, z ktorého postupne dokladala na váhu – áno, tiež 57,7 kg. Na stole pripomínajúcom pitevnú tabuľu bol mlynček, vedľa uložené silónové podkolienky. A performerka sa s chirurgickou presnosťou dala do umeleckej práce, až kým všetky podkolienky naplnené mäsom nepozavesovalo na neďaleký stojan. V reále trvá performance okolo 3 hodín, video to skrátilo na spomínaných 17.30 min. „Performance URGENCY sa zameriava na fenomén vnímania fyzickej krásy súvisiaci s pochybnou snahou o dokonalosť,“ uvádza Martina Chudá, ktorá pred štyrmi rokmi skončila štúdium na Pedagogickej fakulte UK. „Poukazuje tak na fakt, že sme vystavení stále rovnakým obrazom prezentujúcim určitý fyzický vzhľad ako správny, vedúci k stereotypizácii, pričom odchýlky a nedokonalosti zase vedú k stigmatizácii.“

Naliehavosť tohto videa nie je v rýchlosti odovzdania informácie, či dramatizácii deja. Vo svojej existenciálnej atmosfére však vytvára priestor na uvažovanie: o sériovosti, konzumnosti, vyprázdnenosti hodnôt, o falošných obrazoch a relativite ideálov. Martina sa skryla pod vrstvu textilu, aby do ďalšieho textilu presunula kúsky svojho ja. Dala do rovnosti hmotnosť ľudského tela a amorfného mäsa. Tí cynickejší by povedali, tovar ako tovar, tí zorientovanejší by možno začali uvažovať o konzumnej kultúre fetišizujúcej zovňajšok. Záleží na citlivosti každého z nás. Len dodám, že autorka vytvorila 99 objektov a mäso bolo po performance odovzdané do útulku v Trnave. Aj o takomto uvažovaní je výtvarný projekt Textile Art of Today, ktorý v Danubiana Meulensteen Art Museum v Čunove potrvá od 9.9. do 11.11.2018.