Michal Gautier tvorí sochy, ktoré voňajú.

Aj vizuálne umenie môže voňať. Nemusí byť určené len pre oko, či hmat, ale aj pre všetky ostatné zmysly. Kanaďan Michel Gautier vás ponorí do svojho sveta tak, že ho budete vnímať každou bunkou tela. Ako je to možné?

Všetko podstatné začalo pre Michela Gautiera v roku 1993. Pre Národnú botanickú záhradu Mascarin na ostrove Reunion ležiacom v Indickom oceáne vytvoril priestor zmyslov. „Vystavené sochy stimulovali u diváka naraz všetkých päť zmyslov,” približuje Gautier. „Na diváka útočili rôzne zmyslové vnemy, a najmä vône, ktoré spúšťali jeho prúd spomienok a prenášali do jeho vlastnej minulosti. Spolu s ním som sa stal tvorcom jeho zážitkov.”

Michel Gautier je nomád putujúci kontinentmi. Sám seba nazýva migrujúcim umelcom s dušou mnohých kultúr. Narodil sa v Afrike, kde objavoval takmer zabudnuté kmene. Potom sa vydal na spomenutý ostrov v Indickom oceáne, objavoval dovtedy neobjavené miesta vo Francúzsku, odkiaľ putoval po stopách amerických Indiánov, až zakotvil v mestečku Val-David v kanadskom Quebecu. Fascinovala ho najmä mystická predstava primitívnych kmeňov, podľa ktorej každá vec má svojho dušu. Ich kultúra ho doslova hypnotizovala a ťahala ďalej. Neúnavne skúmal, hľadal vzájomné vzťahy, spoločné východiská. „Kultúry na rôznych kontinentoch majú čosi spoločné a oblasti, kde som žil ma prirodzene viedli k pochopeniu vlastnej identity,“ hovorí Gautier. „Pochopil som, že Zem je jedinečné miesto na život, kde sa minulosť prelína so súčasnosťou a kde všetko so všetkým súvisí.“

A potom prišiel Totemic Forest – čiže akýsi les totemov. Je to Gautierova ekologická odpoveď na odlesňovanie zemského povrchu. Začal využívať drevnú hmotu. V spolupráci s papierňami St. Armand v Montreali vynašiel recyklovaný papier z bavlnenej vlákniny a začal budovať svoj les totemov. Vytvoril inštalácie, na svojich výstavách vytváral performance. Ich cieľ bol zrejmý: napätie a nerovnováha medzi prírodou a človekom, ale aj vízia ako tento vzťah harmonizovať. Sú to metaforické tapisérie v podobe stromov (využíva digitálnu fotografiu, počítačovú grafiku a rytiny) v lese, v ktorom sa samotný autor pohybuje ako divoký šaman z afrického kmeňa. Je to pôsobivé hľadanie spoločných koreňov, ale aj nachádzanie východísk. Otázky aj odpovede. Nastal čas rozmýšľať inak! A kde je tá vôňa? Asi pred 15 rokmi začal Michel Gautier spolupracovať Michaelom Moisseeffom, ktorý má doktorát v oblasti rastlinnej biotechnológii a ktorý vytvára pre Gautierove inštalácie špeciálne vône. A ako tieto inštalácie voňajú? Môžete si ich „očuchať“, ale aj ohmatať a uvidieť na výstave Textile Art of Today, ktorá v Danubiana Meulensteen Art Museum (SK) v Čunove potrvá od 8.9. do 11.11.2018