Moria zaplavené plastmi, ohrozené druhy zvierat, nedostatok vody, klimatická kríza ako najväčšia hrozba súčasnosti. Nástojčivé ekologické problémy, ktorých rozsah závažnosti reflektuje aj  súčasné výtvarné umenie. Ostatne, to oddávna slúžilo ako prostriedok spoločenskej kritiky, ale aj angažovanej umeleckej výpovede. Nie je tomu inak ani na začiatku 21. storočia.

Aj preto sme si za leitmotív 6. ročníka Textile Art of Today zvolili ENVIRO ako fokus, ktorý chceme akcentovať v prezentácii medzinárodnej prehliadky textilného umenia v jeho aktuálnej podobe, ktorej nechýba invenčná vizuálnosť, prekračovanie tradičných hraníc umenia, kladenie znepokojujúcich otázok
a dôraz na súčasné technológie.

Vážení a milí umelci – budeme radi, keď nám budete posielať diela s environmentálnou tematikou, lebo nám všetkým záleží na našej planéte a nastavenie úprimného umeleckého zrkadla. Na 6. ročníku Textile Art of Today bude premiérovo udelená cena ENVIRO AWARD.