Prídu aj hviezdy svetovej scény – Shoplifter, Bahri, Cygan a Eliasson!

Ani globálna pandémia nového koronavírusu nezabránila enormnému záujmu vizuálnych umelcov z celého sveta o projekt Textile Art od Today. Renomované podujatie opäť pritiahlo pozornosť širokého spektra autorov a na 6. ročník sa prihlásilo 272 umelcov zo všetkých kontinentov, pričom študentskú sekciu oboslalo svojim prácami 40 študentov. Na naše veľké potešenie pozvanie na podujatie prijali aj tri osobnosti súčasnej svetovej scény – Shoplifter – Hrafnhildur Arnardottir (Island), Kari Anne Helleberg Bahri (Nórsko), Włodzimierz Cygan (Poľsko) a Olafur Eliasson (Dánsko) – ktorí svojou účasťou tak potvrdia vplyvný medzinárodný status podujatia.

Ako sme už skôr avizovali, leitmotívom 6. ročníka je ENVIRO ako fokus, ktorým chceme akcentovať v prezentácii medzinárodnej prehliadky textilného umenia v jeho aktuálnej podobe, ktorej nechýba invenčná vizuálnosť, prekračovanie tradičných hraníc umenia, kladenie znepokojujúcich otázok a dôraz na súčasné technológie. Aj preto bude na Textile Art od Today premiérovo udelená cena ENVIRO AWARD, o ktorú sa bude uchádzať 57 umelcov a 12 študentov z celkového počtu 312 prihlásených autorov. V najbližších dňoch sa stretne medzinárodná komisia, ktorá na 6. ročník Textile Art of Today vyberie finálne zloženie autorov. O jeho výsledku vás budeme, samozrejme, informovať.