Koncom mája 2021 sa v Poľskom inštitúte v Bratislave uskutočnilo stretnutie odbornej výberovej komisie, ktorá vyberala finálnu skladbu umelcov na 6. ročník festivalu Textile Art of Today. Komisia v zložení – Anna Ondrušeková (Tatranská galéria, Poprad), Júlia Sabová (Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava), Ria Treppo (členka prípravného výboru Textile Art of Today, Rakúsko), Vladimír Beskid (Galéria J. Koniarka, Trnava), Andrej Augustín (riaditeľ Textile Art of Today), Ľudovít Petránsky (člen prípravného výboru Textile Art of Today) – vyberala z celkového počtu 312 prihlásených umelcov, pričom študentskú sekciu oboslalo svojimi prácami 40 talentovaných autorov. Komisia pozorne posúdila každé dielo prihláseného autora a po náročnom zvážení sa rozhodla na 6. ročník medzinárodného festivalu vybrať celkovo 83 autorov pochádzajúcich zo všetkých kontinentov sveta a do študentskej sekcie z tohto počtu zaradila 17 autorov.

Priznám sa, boli sme príjemné prekvapení veľkou účasťou umelcov, ktorí sa aj napriek nepriaznivej situácii súvisiacej s globálnou pandémiou prihlásili na šiesty ročník festivalu,“ hovorí riaditeľ projektu Textile Art of Today Andrej Augustín. „Nebolo ľahké urobiť selekciu z toho množstva kvalitných diel, ale pri výbere sme museli zohľadňovať priestorové výstavné možnosti ako aj fokus na nové tvorivé presahy textilného umenia smerom k jeho interaktívnosti, invenčnej práci s materiálom ako aj obsahovom posolstve. Verím, že tento výber diel sa opäť stretne s pozitívnym ohlasom u odbornej i laickej verejnosti a výstava bude hojne navštevovaná tak, ako počas uplynulých ročníkov.“

Enviro Award

Leitmotívom 6. ročníka je ENVIRO, ktorým chcú organizátori festivalu akcentovať v prezentácii medzinárodnej prehliadky textilného umenia v jeho aktuálnej podobe, ktorej nechýba invenčná vizuálnosť, prekračovanie tradičných hraníc umenia, kladenie znepokojujúcich otázok a dôraz na súčasné technológie. Aj preto bude na Textile Art of Today premiérovo udelená cena ENVIRO AWARD, o ktorú sa bude po výbere komisie uchádzať 31 z celkového počtu 83 vystavujúcich umelcov.

Všetky diela vybraných umelcov budú prezentované na výstavách v Bratislave, Poprade, Bielsko Biala, Uherskom Hradišti a Budapešti ako aj v sprievodnom katalógu. Úvodná výstava 6. ročníka Textile Art of Today sa uskutoční v septembri 2021 v Danubiana Meulensteen Art Museum v Bratislave-Čunove.

Pozvané osobnosti

Na naše veľké potešenie pozvanie na podujatie prijali aj osobnosti súčasnej svetovej umeleckej scény – Kari Anne Helleberg Bahri (Nórsko), Eszter Bornemisza (Maďarsko), Hrafnhildur Arnardottir – Shoplifter (USA), Włodzimierz Cygan (Poľsko) a Olafur Eliasson (Dánsko) – ktorí svojou účasťou potvrdia vplyvný medzinárodný status podujatia.

Zoznam vybraných umelcov:

Česká republika
1. Daniela Mikulášková – (ENVIRO)
2. Dominika Sládková
3. Eva Damborská
4. Martina Šikulová
5. Nadežda Svobodová – (ENVIRO)
6. Zuzana Nevřivová

Dánsko
7. Dorte Jensen
8. Olafur Eliasson
9. Ruth Gilmour

Fínsko
10. Raija Jokinen – (ENVIRO)

Francúzsko
11. Brigitte Amarger
12. Gunnarsdóttir Arna Gná
13. Lola Greenwich – (ENVIRO)

Holandsko
14. Anneke Klein
15. Annie Verhoeven
16. Francisca Henneman – (ENVIRO)
17. Marian Bijlenga

Japonsko
18. Atsuko Sasaki
19. Demura Mieko – (ENVIRO)
20. Chikako Imaizumi
21. Makiko Wakisaka – (ENVIRO)

Južná Afrika
22. Fiona Kirkwood

Kanada
23. Melanie Siegel – (ENVIRO)

Lotyšsko
24. Antra Augustinovica
25. Baiba Osite – (ENVIRO)

Maďarsko
26. Andrea Ruttka
27. Eszter Bornemisza
28. Kinga Foldi – (ENVIRO)

Mexiko
29. Jacobo Alonso
30. Yosi Anaya

Nemecko
31. Anja Schreurs – (ENVIRO)
32. Irina Kolesnikova
33. Sandra Contreras
34. Wolfhang Horn

Nórsko
35. Aud Bækkelund – (ENVIRO)
36. Danuta Haremska
37. Elin Igland
38. Kari Anne Helleberg Bahri
39. Karina Presttun – (ENVIRO)
40. Lise Wulff

Poľsko
41. Agata Stanula
42. Elwira Sztetner – (ENVIRO)
43. Izabela Walczak – (ENVIRO)
44. Karolina Lizurej
45. Paulina Poczeta
46. Włodzimierz Cygan – (ENVIRO)

Rakúsko
47. Brigitte Ammer und Birgit Kerber
48. Gudrun Bartenberger-Geyer – (ENVIRO)
49. Helga Cmelka

Rusko
50. Olga Teksheva – (ENVIRO)

Taliansko
51. Tania Welz (ENVIRO)

Slovensko
52. Barbora Peuch
53. Beáta Gerbocová
54. Blanka Cepková – (ENVIRO)
55. Daniel Szalai
56. Ester Sabik Šabíková – (ENVIRO)
57. Miroslav Brooš – (ENVIRO)

58. Noémi Kolčáková Szakállová
59. Radoslava Hrabovská – (ENVIRO)
60. Renáta Ormandíková

Spojené štáty americké
61. Ashley Catharine Smith
62. Carol Eckert – (ENVIRO)
63. Hrafnhildur Arnardottir – Shoplifter
64. Viviane Rombaldi Seppey – (ENVIRO)

Argentína

65. Romina Schimpf – (ENVIRO)

Španielsko
66. Marta Labad Arias

 

Študenti

Austrália
67. Rachael Wellisch – (ENVIRO)

Fínsko
68. Sofia Guridi

Nemecko
69. Veronika Weber – Nemecko

Poľsko
70. Alicja Kozłowska – Poľsko – (ENVIRO)
71. Ksenia Czereszko – Poľsko
72. Lena Lewandowska – Poľsko

Slovensko
73. Celestína Minichová
74. Diana Bilichenko – Ukrajina/Slovensko – (ENVIRO)
75. Diana Elischerová
76. Juliána Brnáková – (ENVIRO)
77. Kasha Potrohosh – Ukrajina/Slovensko
78. Katarína Marošiová – (ENVIRO)
79. Kristína Tománková
80. Michael Luzsicza
81. Viktor Kováč

Spojené štáty americké
82. Morgan McCann

Turecko
83. İrem Akdemİr