Šiesteho ročníka Textile Art of Today sa môžu zúčastniť len profesionálni umelci a študenti umeleckých škôl.

Na výstavu Textile Art of Today možno prihlásiť klasické textilné diela, ako aj diela s inovatívnym prístupom. Akceptovaný bude aj experimentálny prístup pri tvorbe diel, ktorý prekračuje hranice umeleckého textilu.

Každý umelec môže prihlásiť najviac tri diela, ktoré vytvoril za posledné tri roky (2018 – 2021) v celkovom rozmere všetkých max. 5 m2, (pri trojrozmerných dielach max. 2m3 všetkých diel), maximálna váha diel môže byť do 10 kg vrátane obalu.

Organizátor si vyhradzuje právo vybrať diela, ktoré budú presahovať maximálne rozmery.

Organizátor si vyhradzuje právo nevystaviť všetky diela vo všetkých expozíciách výhradne v závislosti na priestorové, finančné a inštalačné možnosti výstavných priestorov.

Účasť vybraných diel na Textile Art of Today je viazaná účastníckym poplatkom 35 EUR – pre profesionálnych umelcov a 20 EUR pre študentov umeleckých škôl splatným do 30.6.2021, na účet:

 • Trienále textilu bez hraníc, o. z.,
 • Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
 • Číslo účtu: 4040329001/3100
 • IBAN: SK7331000000004040329001
 • SWIFT: LUBA SKBX
 • Do poznámky uviesť: Textile Art of Today 2021

Pokiaľ preferujete spôsob platby cez Paypal, môžete tak urobiť:

na náš účet: paypal.me/TextileArtofToday,

alebo pomocou e-mailovej adresy: textileartoftoday@gmail.com.

Vyplniť a odoslať prihlášku spolu s fotografiami prác do výberového konania môže autor cez náš online formulár najneskôr do 16.4.2021.

Vyrozumenie o dielach vybraných výberovou komisiou pre výstavu dostane autor do 16.5.2021.

Vybrané diela výberovou komisiou nesmú byť zamenené za iné.

Vybraní autori dostanú po skončení výstavy jeden výtlačok katalógu.

Vybrané práce musia byť zaslané poštou, kuriérom alebo osobne a doručené na adresu:

 • Trienále textilu bez hraníc, občianske združenie
  Fidat s.r.o.
  Slatinská 1, Bratislava, 821 07, Slovenská republika
  s označením „Textile Art of Today 2021“

Diela vybrané výberovou komisiou nesmú byť nahradené inými dielami a musia byť doručené a označené ako „Textile Art of Today 2021“ od 12.7.2021 do 25.8.2021. Tento dátum je záväzný.

Náklady spojené s dopravou diel a ich poistenia z miesta pôvodu k organizátorovi, s označením Textile Art of Today hradí účastník.

Náklady spojené s vrátením diel po skončení výstav hradí organizátor ak sa nedohodne s autorom inak.

Každý vybraný účastník dáva súhlas s publikovaním svojho diela v médiách a katalógu v plnom rozsahu (v rámci propagácie s označením „VI. ročník Textile Art of Today“), ktoré nadobúda platnosť odoslanou prihláškou.

Umelci sa môžu prihlásiť a odoslať online formulár do projektu Textile Art of Today 2021 najneskôr do 16.4.2021.

Inštaláciu vybraných diel zabezpečuje VI. ročník Textile Art of Today. V prípade, že má autor špeciálne inštalačné požiadavky, musí ich písomne doložiť k posielaným dielam.