Andrej Augustín, riaditeľ výstavy, predstavil študentom Katedry textilného designu, medzinárodný umelecký projekt TEXTILE ART OF TODAY 2018.