17.1.1939 Topolná, Česká republika – 29.1.2005 Bratislava, Slovenská republika

Všestranná umelkyňa v rôznych oblastiach umenia, výsostne najmä však tvorkyňa netkanej tapisérie Artprotis a Arttex. Je jednou zo zakladajúcich členiek Klubu textilných výtvarníkov Arttex. Pričinila sa bohatou zahraničnou výstavnou činnosťou o šírenie jej jedinečnosti vo svete. Jej ikonografický 40-ročný program zaznieva z monumentálnej tvorby netkaných tapisérií, Artprotisov a Arttexov (ide o československú a slovenskú ochrannú známku, registrovanú textilnú techniku prešívania a vpichovania vlneného rúna, ktoré umožňuje maľovať textilným vláknom).

Najmä jej úsilie vstupovať do vlneného rúna ďalšími prvkami, aplikáciami, drapériami, výšivkami, obrazovými, či fotografickými citátmi prispelo k tomu, že Boženu Augustínovú možno považovať za prekurzora dovtedy netušených možností týchto techník. To je napokon dôvod, že dnes sa udeľuje cena HLAVNÁ CENA BOŽENY AUGUSTÍNOVEJ na Textile Art of Today, ako hold jej umeleckému odkazu v textile.