HLAVNÁ CENA BOŽENY AUGUSTÍNOVEJ

  • za najlepšie výtvarné textilné dielo V. ročníka Textile Art of Today
  • finančná prémia 500 Euro

EXCELLENT AWARD

  • cena za výnimočné dielo

CENA ZA PREKROČENIE HRANÍC V OBLASTI TEXTILNEJ TVORBY

  • udeľuje rada kurátorov na návrh predsedu kurátorskej rady

ŠTUDENTSKÁ CENA

  • cena za najlepšie študentské dielo s prihliadnutím na jeho inovatívnosť
  • finančná prémia 200 Euro

CENY GALÉRIÍ A KULTÚRNYCH INŠTITÚTOV