Hlavný organizátor:

  • Hlavným organizátorom Textile Art of Today je Trienále textilu bez hraníc, občianske združenie

Spoluorganizátori 2018 – 2020:

Partners 2018 – 2020: