Trienále textilu bez hraníc, občinanske združenie, je nezisková organizácia, ktorej hlavným cieľom je prezentácia súčasného, svetového textilného umenia v rámci krajín V4 – Slovenskej republiky, Českej republiky, Poľskej republiky a Maďarska. Našou snahou je vytvárať v strede Európy výpovedný a komunikačný priestor pre profesionálnych autorov textilného umenia vo forme výstav, workshopov, prednášok a vzelávacích procesov pre študentov stredných a vysokých umeleckých škôl.

Názov výstavy a ostatných aktivít je: Textile Art of Today

Náš cieľ je čo najširšie pozdvihnutie informácií o textilnej umeleckej, profesionálnej tvorbe, prelínanie národných kultúr, stretávanie sa a slobodná tvorba umelcov z rôznych krajín.

Motto výstavy:

Ukázať textilnú tvorbu v nových dimenziách nielen klasického závesného textilného obrazu, ale aj v iných možnostiach a kontextoch ako textilná socha, koncept, objekt, inštalácia, video, módne artefakty, i scénografické motívy.

Naším cieľom je posúvať vnímanie tvorby textilu aj prostredníctvom nových médií (napríklad prostredníctvom aplikácií, reflektujúcu aktuálnu textilnú tvorbu v globalizovanom kultúrnom svete).

Textile Art of Today sa zameriava hlavne na tieto oblasti:

  • prezentuje aktuálne trendy v textilnej tvorbe v globálnom svete,
  • spája umelcov z rôznych krajín na tvorivých workshopoch,
  • rozvíja edukatívnu činnosť v oblasti vzdelávania študentov umeleckých skôl formou prednášok, respektíve workshopov pre študentov z rôznych umeleckých skôl,
  • usiluje sa  podporovať záujem o textilnú výtvarnú tvorbu a zároveň podnecuje výtvarníkov k inovatívnym a experimentálnym prístupom v tejto oblasti výtvarného umenia, ktoré presahujú jeho hranice. Prostredníctvom Textile Art of Today otvárame dialóg medzi výtvarníkmi pracujúcimi rôznymi textilnými technikami. Podnecujeme záujem o tvorbu v tejto oblasti výtvarného umenia aj u výtvarníkov ktorí doteraz v tomto odbore nepracovali (títo výtvarníci sú nositeľmi nových prístupov), medzi študentmi a pedagógmi z rôznych krajín a rôznych vyučovacích procesov.