Ashley Catharine Smith provokuje s noblesou a vášňou.

Ashley Catharine Smith provokuje. A to poriadne. Už keď si otvoríte jej webovú stránku, tak vám vyplazí jazyk. Vlastne hneď dva. On má jazyk zaodetý do červenej textílie, ona má na jazyku len malé čriepky perlete. Idú si dať vrúcny bozk. No, vrúcny, to je už náznak k predohre sexuálneho aktu… Kliknete ďalej a na fotografii je nahé mužské telo v boxerkách a na bruchu má zvodné červené ženské nohavičky. Na ďalšej je zase odfotená žena skrývajúca sa v tmavohnedej kockovanej košeli. Z košele naspodku vychádzajú dlhé prúžky priadze zahaľujúce jej nahé prirodzenie. A ešte jeden klik – opäť on a ona. Nahí ležia na bruchu na tmavohnedej zvlnenej drapérii, tváre im nevidieť. Dotýkajú sa rukami, pričom jeho končatinami sa začínajú obvíjať textilné vlákna a blížia sa k nej… Sexuálne napätie z jej diel len tak iskrí. Nie je však prvoplánové, núti diváka sa zastaviť, uvažovať, prípadne prehodnotiť svoje postoje. „Moje diela využívajú fotografiu a textilné vlákna na skúmanie vzťahov medzi ostatnými a mnou,“ hovorí Ashley Catharine Smith, ktorá je v súčasnosti doktorandkou na Drexel University vo Philadelphii a zároveň pôsobí ako odborná inštruktorka v Medzinárodnom centre fotografie v New Yorku. „Kombináciou týchto médií vytváram melodramatické zobrazenia vzťahov a sexuality. Skúmam témy rodovej rovnosti, manipulácie, moci, kontroly a dôvery založených na mojich skúsenostiach a konfrontácii s medziľudskými vzťahmi a tlakom spoločenských konvencií.“

Ashley Catharine Smith pri tvorbe vždy začína fotografiou, ktorú si vytlačí a všíva do nej rôzne vlákna a priadze, pri perforácii často používa aj ihly či drobné kovové skrutky. Naaranžovaným kompozíciám tak prisudzuje nové významy a presahy. Zdôrazňujú ústrednú tému, upozorňujú na autorkine ambície. Žena to v súčasnom svete stále nemá ľahké, ale Ashley borí mýty a očisťuje pritom aj naše vnímanie. Umením, v ktorom nechýba textil. Umením, ktorému nechýba vášeň. Presvedčíte sa o tom na prehliadke Textile Art of Today, ktorá v Danubiana Meulensteen Art Museum v Čunove potrvá od 9. 9. do 11. 11. 2018.