Božena Augustínová – aj vďaka jej odkazuje existuje Textile Art of Today.

Pozerám sa na tapisérie Boženy Augustínovej (1939 – 2005) a myslím na ženu, ktorá ich vytvorila. Poznal som ju – dovolím si tvrdiť, že dobre. Ale ešte veľa vecí som sa jej chcel opýtať. Pozerám sa na tapisérie Boženy Augustínovej a čoraz viac chápem, že veľa odpovedí mi vniesla cez farebné priadze a nite do svojich kompozícií. Niekedy komornejších, inokedy až monumentálnych. Nositeľom deja je u nej vždy človek, jeho hýbateľom zase výtvarné detaily, ktoré komponujú príbehy. Presvedčivé, atraktívne, ale aj lyrické, ba aj trochu nostalgické. Pri stretnutí s nimi sa veľmi rýchlo dostanem do sveta, kde mi je dobre a oddávam sa tichému vlneniu spomienok …

Pani Božena Augustínová nikdy nepotrebovala zdôrazňovať význam svojho diela. To by sa jej priečilo. Radšej nechávala o nich hovoriť iných a počúvala. Vtedy sa len usmievala svojim láskavým úsmevom a len jemne korigovala úsudok. Je mi sympatické, že jej synovia Andrej a Martin nadväzujú na jej výtvarný príbeh aj v skvelom medzinárodnom projekte Textile Art of Today. Celkom prirodzene sa na tejto medzinárodnej prehliadke udeľuje Hlavná cena BOŽENY AUGUSTÍNOVEJ, ktorá zanechala výraznú stopu v Česko-slovenskom textilnom umení.

Aj preto, že bohatou zahraničnou výstavnou činnosťou sa pričinila o šírenie jedinečnosti netkanej tapisérie Artprotis a Arttex vo svete. Len pripomeniem, že ide o československú a slovenskú ochrannú známku, registrovanú textilnú techniku prešívania a vpichovania vlneného rúna, ktoré umožňuje maľovať textilným vláknom. Najmä jej úsilie vstupovať do vlneného rúna ďalšími prvkami, aplikáciami, drapériami, výšivkami, obrazovými či fotografickými citátmi prispelo k tomu, že Boženu Augustínovú možno považovať za predchodcu dovtedy netušených možností týchto techník v európskom kontexte. Vystavovala na mnohých individuálnych i kolektívnych výstavách, pričom k tým najprestížnejším patrí výstavné turné po USA v roku 1991, ktoré zakončila expozíciou v Capitole vo Washingtone. Aj preto je textilné umenie dnes symbolicky vnímané ako hold jej umeleckému odkazu v textile.

A na záver ešte vyznanie Marii Martykánovej z Galerie Slováckeho múzea v Uherskom Hradišti – ktoré bude opäť jedným zo zastavení Textile Art of Today: „Stovky, možná i tisíce autorů se art protisem nechaly okouzlit. Někteří pouze v letmém experimentu, jiní v něm našli trvalé zalíbení a nekonečnou výzvu. Mezi ty druhé patřila také Božena Augustínová – Rochovanská, rodačka z Moravy, žijící v Bratislavě, která ve svých velkoformátových obrazech dovedla tuto techniku k naprosté dokonalosti – originální a nezaměnitelné …“