Umelkyňa Rossana Rios spája svety hodvábom.

Druhý pohreb. Nie príliš povzbudzujúci názov pre dielo, ktoré sa chce uchádzať o priazeň divákov. Názov je však iba jedným z návodov, rozhodujúci je obsah. A tým je zobrazenie starobylého rituálu. Reč je o kmeni Wayuu, ktorí žijú vo Venezuele, presnejšie na pobreží zálivu Lago de Maracaibo a v najsevernejšom výbežku poloostrova La Guajra. Žijú vo väčších komunitách, dnes už prevažne v murovaných domoch, ktorá im dala postaviť vláda. Podľa svojich legiend sú Wayuu synovia zeme, sú to ľudia z bahna. Najprv boli bahnom, potom rastlinami, následne zvieratami a nakoniec sa stali ľuďmi. Ich otcom je dážď a matkou zem. O čom je teda druhý pohreb? „Je to rituál, ktorý vykonáva komunita Wayuu sedem rokov potom, ako zomrel nejaký člen rodiny a s ktorým sa rodina rozlúčila na prvom pohrebe,“ odpovedá výtvarníčka Rosanna Rios, ktorá pochádza z Venezuely a v súčasnosti pôsobí ako doktorandka na Univerzite Seika v japonskom Kjóte. „V priebehu tohto rituálu musí žena očistiť kosti zosnulého a vkladať ich do visutého lôžka, ktoré sa vezme na miesto druhého pohrebu. Nasledujúcu noc však nemôže spať, lebo títo ľudia veria, že ten, kto očistí kosti, je vystavený napospas zlým duchom, ktorí by sa mohli zmocniť jej tela. Rodinní príslušníci sa na druhý deň zhromažďujú v sprievode, aby vzali pozostatky zosnulých do Cabo de la Vela, na miesto, ktoré ľud Wayuu považuje za posvätnú zem. Veria, že duše ich predkov sa tu stretávajú, aby sa vydali na svoju poslednú cestu do Jepirry, kde odpočívajú všetky duše.“

Rosanna Rios využíva metaforu stretávania sa s duchmi predkov na vyjadrenie svojej myšlienky: Ako sa jej vlastná duša stretne s jej ľudom. Svoje obrazce ľudí v archetypálnych formách ukladá na hodváb, pričom využíva aj videozáznam. Vyznenie jej diela je trochu mysteriózne, ale aj na druhom pohrebe sa dá nájsť nádej. Je to tiež znázornenie kolobehu života, ktorého prirodzenou súčasťou je aj smrť. Ale ako tvrdí Rosanna, ani tou sa to nekončí. Cez rituál predkov sa vieme dostať do nášho vnútra. Pozrieť sa do zrkadla a „očistiť dušu z hrdze“. Pozrieť sa do Riosovej zrkadla môžete na prehliadke Textile Art of Today, ktorá v Danubiana Meulensteen Art Museum v Čunove potrvá od 9.9. do 11.11.2018.