Na prvej virtuálne výstave vo vesmíre teraz v Danubiane.

Umenie má obrovskú moc. Dojme, uchváti, rozplače, dáva nádej. Nadnáša ho fantázia a nevyhýba sa ani moderným technológiám. Emócia a racionalita, rozum a cit. Spojením týchto síl môže vzniknúť hoci aj úplne nový vesmír, za ktorým netreba ísť ďaleko – v týchto dňoch a týždňoch je priamo na Zemi, konkrétne na Slovensku. Stačí zájsť na Trienále textilu do Danubiany v Čunove a zažijete, čo ste ešte na Slovensku nezažili – umelecký vesmír vo virtuálnej realite! O čo ide? Dá sa to predstaviť aj ako hra, do ktorej sa môžu zapojiť všetci bez rozdielu veku. Je to trochu bláznivé a bizarné, ale najmä veľmi odvážne a strhujúce divadlo. Interaktívne a zábavné. Veď kto by sa nechcel dostať na planéty, ktoré sme si kedysi ako deti vysnívali a dostať sa za hranice všedných dní aj v dospelosti? Tieto planéty sú však o stretnutí s umeleckými dielami v rôznych prostrediach. A aké je virtuálne menu?

Virtuálne budete môcť cestovať vesmírom po planétach štyroch umelcov, ktorí patria k špičke v textilnej tvorbe na Slovensku a v Čechách. Navyše, sú to pedagógovia na vysokých umeleckých školách, kde odovzdávajú svoje skúsenosti mladej generácii. Prof. Júlia Sabová pripravila planétu s levitujúcimi klobúkmi pripomínajúce vesmírne koráby. Doc. Blanka Cepková zase vytvorila textilné kaplnky, ktoré sú zakomponované v prostredí lesa. Dá sa do nich vstupovať a objavovať veci, o ktorých nič netušíme. Doc. Daniel Szalay pomocou röntgenových snímok vytvoril obraz kontroverzného argentínskeho marxistu a revolucionára Che Guevaru. Pri ňom sa ocitáme v strede virtuálneho mesta v exotickom prostredí. A Mgr. art. Mária Hromadová ponúka virtuálne bludisko, kde sa hľadá epicentrum v hororovom labyrinte ciest.

Áno, umeleckú hru vo virtuálnej realite možno vnímať aj ako pozvánku pre nastupujúcu mladú umeleckú generáciu, lebo budúcnosť výstavy Textile Art of Today je práve v prepájaní nových moderných technológií a súčasného textilného umenia. Za dielom virtuálneho vesmíru stojí veľa skvelých odborníkov (Vladimír Broniš, Michal Mjartan). Čarovnú hudbu, ktorá celý dej umocňuje, skomponoval Dalibor Kocián. Hlavným tvorcom a animátorom virtuálnej hry bol David Gulla. Špeciálne poďakovanie patrí Emilovi Fitošovi a Marekovi Kainráthovi.