DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

Vážení umelci, pokiaľ ste poslali prihlášku na V. ročník Textile Art of Today a nedostali potvrdenie o prijatí prihlášky, pošlite ju prosím znovu priamo na adresu: textileartoftoday@gmail.com, alebo cez www.wetransfer.com tiež na adresu textileartoftoday@gmail.com (video a veľké obrázky).

POKIAĽ PO ODOSLANÍ PRIHLÁŠKY NEDOSTANETE SPÄTNÉ POTVRDENIE O PRIJATÍ, POŠLITE JU AJ S OBRÁZKAMI EŠTE RAZ NA ADRESU: textileartoftoday@gmail.com.

Ďakujeme za porozumenie pre technické problémy.
Tím Textile Art of Today 2018 / 2019

IMPORTANT NOTICE!

Dear artists, if you have submitted an application for the fifth edition of the Textile Art of Today and received no confirmation of receipt of the application, please send it again to the address textileartoftoday@gmail.com, or upload files via www.wetransfer.com / textileartoftoday@gmail.com (video and larger pictures).

IF YOU WILL NOT RECIEVE AN ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT AFTER SENDING YOUR APPLICATION, PLEASE SEND IT ONCE AGAIN TO THE EMAIL ADDRESS: textilartoftoday@gmail.com.

Thanks for your understanding.
Team Textile Art of Today 2018 / 2019

Študent / Student


Dielo 1 / The art work 1
Dielo 2 / The art work 2
Dielo 3 / The art work 3


Vyplnením prihlášky vyjadrujete súhlas s podmienkami štatútu Textile Art of Today 2018 / By completing the application, you agree to the terms of the Textile Art of Today 2018